Les famílies a la llar

Les famílies a la Llar tenen un paper molt participatiu, conscients de que fem una tasca compartida, la llar obre les portes sempre a tots els pares .
 Fem moltes activitats junts,  reunions al llarg de tot el  curs,entrevistes, festes, tallers, xerrades, ...

 Son els mateixos familiars qui acompanyen als nens  fins a l'aula per acomiadar-se i recollir-los, a la vegada que parlem de com anat el dia amb la tutora.

  Tenim cura de l'adaptació, un temps que cal tractar-lo amb delicadesa.

  Estem comunicats mitjançant els delegats de pares i mares de cada grup per qualsevol esdeveniment.

  Tan les famílies com les educadores agafem el compromís de fer per l'infant tot el que sigui necessari pel seu benestar físic i psicològic.

  La llar elabora un Pla Anual d'activitats en tots els camps, i aquest és aprovat pel Consell Escolar del Centre.

 La Llar te el seu propi  Reglament de normes i funcions de l'organització del Centre.

Accions del document