L'horari escolar i quotes

HORARIS:
- L’horari escolar és de 7:40h. a 13h al matí, i de 15h a 17:30h a la tarda. De 12h a 15h amb menjador.
- Entrades: de 7:40h. a 2/4 de 10h. pel matí. De 15h. a 2/4 de 16h per la tarda.
- Sortides: de 12 h.a 13h. pel matí. De les 16:30h. a les 17:30h. per la tarda.
- L’horari d’estiu és de 7:40h a 15,15h. Comença a partir del dia 25 de juny fins el dia 26 de juliol, inclòs.
- El curs funciona de Setembre a Juliol.
- Durant el calendari escolar hi ha dos períodes de vacances: per Nadal i per Setmana Santa.
- Al llarg dels curs hi ha tres dies festius (de lliure disposició) acordats pel Consell Escolar Municipal.
- La llar està oberta 10 hores, però el nen no podrà estar més de 8 hores, pel benestar emocional i afectiu de l’infant.

QUOTES:
Totes les activitats extraescolars no van a càrrec de la quota escolar (Nadal, Carnaval, fotografies, agenda escolar, material individual...)

En cas d’unitats familiars que matriculin a més d’un infant al centre, s’obtindrà una reducció del 15% sobre les tarifes aplicables. En el cas de famílies nombroses s’ aplicarà el descompte del 20% sobre la quota.Aquests dos descomptes s’hauran d’ acreditar, no són acumulables i s’ optarà pel més beneficiós.

El temps de les preinscripcions és a principi del mes de maig, i es regeix per les normatives que es dóna el Departament.

L’incompliment de pagament per tres mensualitats es procedirà automàticament a la baixa del servei de l’ususari, que no podrà tornar a gaudir fins que no hagi reintegrat les liquidacions degudes i existeixi plaça lliure al centre.

ADREÇA:
Avinguda Doctor Folch nº 4 . Montblanc 43400
El nostre telèfon és: 977862251
La nostra adreça electrònica:
llar_infants@montblanc.cat
http://www.montblanc.cat/elsmerlets

Accions del document