L’adaptació

- L’arribada a la llar representa un esforç per a tots plegats, infants, pares, mares i educadores però el que ho viu més intensament és l’infant. Durant els primers dies es fa un horari d’adaptació.
- Només podran venir a buscar el vostre fill les persones autoritzades pels pares.
- Els adults han de fer el possible perquè aquesta adaptació sigui suau, curta, i agradable.
- Es recomana que el nen/nena faci un horari més curt durant els primers dies.
- Que la seva assistència sigui continuada, així l’ajudarem a una bona adaptació.
- Que els pares acompanyin als infants sense presses, fent un acomiadament breu i no fent-ho d'amagat.
- Durant l’adaptació es poden presentar alguns canvis fisiològics (diarrees, dècimes, pèrdua de gana, etc.) això no ho heu de viure amb angoixa ja que es normalitza aviat.
- No aprofiteu l’anada de l’infant a llar per treure-li el bolquer, el xumet o altres objectes que el nen/nena estigui molt acostumat.
- Alguns infants necessiten portar algun objecte que els uneixi emocionalment amb casa seva: un ninot, un mocador, un coixí, la maleta,... altres.
- Una bona relació entre famílies i educadors facilita l’adaptació.

Accions del document