Salut

- No porteu el nen malalt a la Llar.
- Un nen/nena amb una malaltia contagiosa és un factor de risc important per la resta dels altres nens.
- El nen/nena quan es posa en contacte amb altres nens, també comença a compartir microbis desconeguts, la qual cosa estimula la maduració del seu sistema inmunològic, però li augmenta la possibilitat de patir refredats o altres malalties trasmissibles. Per tot això, des del primer dia a la llar, cal tenir previst qui atendrà al vostre fill quan no pugui anar a la Llar.
- Avisarem als pares si algun nen/nena es posa malalt durant l’estada a la Llar, en cas de:
*Febre superior a 37,5º.
*Malalties infeccioses, otitis, conjuntivitis, llagues a la boca, polls al cap, etc.
*Processos de diarrea, vòmits vírics i contagiosos.
- Per qualsevol medicació que se li tingui que administrar, haureu de signar l´autorització corresponent, que figura a la llibreta del vostre fill/filla.

Accions del document