Preinscripcions i matrícules

PREINSCRIPCIÓ (del 9 al 20 de maig)

Informació preinscripció (clica aquí)
Sol·licitud preinscripció
(clica aquí)

PRESENTAR LA SOL·LICITUD:

  • TELEMÀTICA

Omplir la sol·licitud i enviar-ho com a instància genèrica (clica aquí) de l’Ajuntament de Montblanc, juntament la
documentació identificativa i acreditativa dels criteris al·legats (escanejada o fotografiada per les dues cares).

  • PRESENCIAL

A l’OAC (oficina d’atenció a la ciutadania) de l’Ajuntament de Montblanc els dies 18 i 19 de maig de 9h a 14h. Portar la sol·licitud emplenada i la documentació.

 

DOCUMENTACIÓ:

El formulari de sol·licitud que s'envia ha d'anar acompanyat de la documentació següent (escanejada o fotografiada):

1. Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Quan l’alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.

2. Dni del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.

Si la persona sol·licitant és estrangera, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport i si és estranger d’un pais membre de la Comunitat Europea li caldrà presentar el document d’identitat del país d’orígen. Si el domicili no és el mateix que el DNI, cal portar el certificat d'empadronament.

3. Targeta sanitària TIS de l’alumne.

4. Llibre de Salut amb les vacunes de l’alumne.

 

Accions del document

Documents relacionats