Pre-inscripcions i matrícules

Sol·licitud curs 2018-2019:
Presentació de sol·licituds: Del 2 al 11 de Maig de 2018
Horari de 8:30 a 13h i de 15 a 17:30h.
Lloc: al mateix Centre

TOTES LES SOL.LICITUDS SÓN ADMESES , quedant vacants a totes les edats

Documentació que cal portar
* Sol·licitud (la tindrà el mateix centre).
* D.N.I dels pares (original i fotocòpia). Si el domicili no és el mateix que el DNI, cal portar el certificat d'empadronament.
* Llibre de família (original i fotocòpia).
* La targeta sanitària TIS.
* Llibre de Salut amb les vacunes (original)
* Carnet de família nombrosa si cal.

* Altres documents acreditatius de els punts que afecten al barem (originals).

Calendari de preinscripció
Oferta de places escolars: entre el 23 i el 25 d'abril de 2018

Publicació de les llistes baremades: 22 de maig de 2018
Termini per presentar reclamacions a les llistes: 23 al 25 de maig de 2018
Sorteig (en cas d'empat per l'accés de sol.licituds a l'oferta): del 23 al 25 de maig de 2018 a l'Ajuntament a les 12:00h
Publicació Llistes admesos: 1 de juny de 2018

Període de matriculació
Dates: del 4 al 8 de juny de 2018
Altres documents a presentar: el nº de compte

Les llistes es penjaran a la web de l'Ajuntament de Montblanc

JORNADA DE PORTES OBERTES EL DIA 26 D'ABRIL  a les 18 hores es donarà inci a la Jornada on es farà una xerrada i projecció sobre la vida del nen/a a l'escola.

Accions del document