Preinscripcions i matrícules

Preinscripcions i matrícules 2020-2021

 

Benvolgudes famílies

Degut a la situació de pandèmia que estem vivint i per tal d’evitar desplaçaments i riscos, des de l’ajuntament de Montblanc hem preparat un procediment de preinscripció molt senzill en el que es promou la presentació de la sol·licitud online. Aquí podeu trobar el document de la sol·licitud, l’heu omplir i enviar-ho com a instància genèrica de l’Ajuntament de Montblanc, juntament la documentació identificativa i acreditativa dels criteris al·legats (escanejada o fotografiada per les dues cares)

 

 • Presentació de sol·licituds online: del 13 al 22 de maig de 2020

 

De manera excepcional, per als casos en els que els sol·licitants no puguin fer la presentació online es reservaran uns dies perquè puguin presentar la documentació de forma presencial. Cal demanar cita prèvia.

 

 • Presentació de sol·licituds presencials amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020 a la oficina d’atenció a la ciutadania de l’Ajuntament de Montblanc. Trucant al telèfon de l’Ajuntament de Montblanc: 977860009

 

 • Si teniu dubtes podeu escriure al correu de la Llar d’Infants Els Merlets: merlets@montblanc.cat

 

Documentació identificativa:

El formulari de sol·licitud que s'envia ha d'anar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent (escanejada o fotografiada per les dues cares): 

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen. Si el domicili no és el mateix que el DNI, cal portar el certificat d'empadronament.

 • La targeta sanitària TIS.

 • Llibre de Salut amb les vacunes

 • Altres documents acreditatius de els punts que afecten al barem (originals).

 

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona aporta. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

 

Consulta de la Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat

 

Calendari:

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 2 de juny de 2020

 • Presentació de reclamacions: del 3 al 9 de juny de 2020

 • Sorteig del número de desempat: entre el 10 i el 12 de juny de 2020

 • Llista ordenada definitiva: 16 de juny de 2020

 

Matrícula:

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 17 al 23 de juny de 2020

 • Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que estableix el calendari.

 • El centre gestionarà el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies, utilitzant l'eina corporativa o el telèfon, o alternativament per una confirmació de matrícula i l'enviament de la documentació necessària a través d'un correu electrònic a la bústia oficial del centre.
  En aquest cas, el centre ha de respondre amb un correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la matrícula.

 • Per formalitzar la matrícula cal presentar el carnet de vacunacions amb les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.

  Quan no es tingui el carnet de vacunacions s'ha de presentar el carnet de salut de l'infant o un certificat mèdic oficial amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents.

  Si l'infant no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

  Cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció. Si en formalitzar la matrícula es modifica el domicili familiar respecte l'al·legat en el procés de preinscripció, i aquest nou domicili implica que la sol·licitud de preinscripció hauria obtingut una puntuació inferior pel criteri de prioritat de proximitat del domicili familiar, el centre ha d'informar d'aquesta circumstància a la comissió de garanties d'admissió corresponent per tal que es pugui investigar si ha existit un possible frau en el procés de preinscripció.

 

Precs i preguntes:

Per qualsevol dubte o pregunta es pot escriure un correu a

Aquí es pot consultar la normativa de les preinscripcions.

 

 

 

Accions del document