Horts socials i sostenibles

Són una iniciativa encapçalada per la regidoria de medi ambient de Montblanc per a famílies famílies i/o persones soles en una situació precària econòmicament i socialment. Aquestes persones, a través del treball en l'hort propi, poden assolir autonomia en la gestió del seu hort i ser capaços d'autoproduir-se part de la seva alimentació.

En els horts s'ofereixen els mitjans adequats per aprendre a conrear un hort propi i se facilita un espai de trobada, de relació i d’empoderament.

Actualment hi ha 14 horts familiars de 60 metres quadrats per a consum propi i 2 més gestionat directament per Càritas per al menjador de l'entitat.

Aquest projecte té efectes positius en la vida de les persones beneficiàries ja que repercuteix en l'alimentació, en la gestió del temps, en l'augment relacional en casos d’aïllament, en l'adquisició d'hàbits saludables, en creació de xarxa de suport, etc. Els hortalans realitzen diverses formacions tècniques. L'aprenentatge versa sobre els coneixements bàsics de maneig ecològic de l'horta familiar i formacions d'habilitats grupals. L’assessorament tècnic inclou la dinamització de trobades de coordinació per transmetre i promoure habilitats en la interacció; trobades lúdiques per promoure la bona entesa entre els participants i fomentar la xarxa del grup. També hi ha un seguiment individual de les parcel·les per acompanyar en el bon desenvolupament del maneig de la parcel·la.

El projecte és coordinat per la regidoria de medi ambient de l'Ajuntament de Montblanc amb la col·laboració de Càritas i els serveis socials del Consell Comarcal. L'assessorament el duu a terme professionals reconeguts. Els terrenys són cedits per l'empresa ProMontblanc.

Accions del document