Recicla mòbil

El recicla mòbil és un remolc compartimentat, destinat a recollir els diversos residus, que efectuarà vistes periòdiques als municipis. El seu objectiu és garantir la correcta gestió dels residus municipals o assimilables que entre tots/es generem al municipi. El recicla mòbil només pot ser utilitzat per als ciutadans particulars i es poden dipositar bona part dels petits residus que cal portar necessàriament a la deixalleria, com per exemple: els fluorescents, les bombetes, les làmpades, els olis minerals i vegetals, els aerosols, les piles i els petits residus electrònics i d’informàtica (tòners, cartutxos de tinta, CD’s, DVD’s, mòbils, carregadors, circuïts integrats, petits aparells elèctrics o electrònics...) i petits residus especials (radiografies, cosmètics, pintures, vernissos, coles, dissolvents...).

Pàrquing de les Arcades
Horari: El divendres de les 8h a les 14h

16 de juny
14 de juliol
18 d’agost
15 de setembre
20 d’octubre
17 de novembre
15 de desembre

Accions del document