Gecodit

1. Objecte


Aquest conveni té per objecte establir les condicions generals sota les quals s’establirà la col·laboració entre l’Ajuntament de Montblanc i els operadors de telecomunicacions, amb l’objectiu final de garantir la cobertura del servei de telefonia mòbil, harmonitzant-lo mitjançant la dotació de procediments de legalització de les instal·lacions actuals i en projecte en el dit municipi de Montblanc.

Accions del document