Governança radioelèctrica

01. SONDA DE RADIACIONS
El passat 13 de desembre de 2005, es va posar en marxa una sonda de radiació a Montblanc. Aquesta sonda forma part de la prova pilot de la xarxa SMRF que la Generalitat de Catalunya està desplegant arreu de Catalunya dins del Pla Director d'Infraestructures de Telecomunicacions 2005-2008, del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI).

La sonda instal·lada a Montblanc, monitoritza les antenes de telefonia mòbil instal·lades al Silu (C. Batlle Dionís Mestre, 12), que era la que ocasionava més animadversió social.

Amb el temps que porta instal·lada aquesta sonda, mai ha monitoritzat un valor més alt del permès per la Llei (27 V/m). Tot i això, a principis de 2011, arran d'unes queixes del veïns, que consideraven que les mesures que capturava la sonda, situada tan a prop de l'antena, no eren reals, es va realitzar un canvi de la sonda, instal·lant-la en un habitatge particular del C. Vallclara.

En els següents apartat es poden consultar els valors mesurats des de l'any 2006 fins ara.

Durant l'any 2013, l'Ajuntament de Montblanc va disposr d'nua sonda mòbil de mesures electromagnètiques cedida pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat deCatalunya. Durant aquest període es van fer poder realitzar mesures al municipi del nivell de camp electromagnètic de les bandes de freqüència de 100 kHz a 8 GHz.

Les mesures realitzades amb els equips portàtils s'agrupen en expedients, relacionats amb el tipus de recinte (Tipus d'actuació) on s'han fet les mesures: llars d'infants, centres d'educació d'infantil i primària, centres d'educació secundària, hospitals...

Els expedients estan formats per, almenys, una mesura i, generalment, per mesures realitzades tant a l'exterior com a l'interior del recinte mesurat

Per poder obtenir tota la informació i les mesures online que efectua la sonda, pot fer-ho des d'aquest enllaç

Accions del document