Serveis

SERVEISCTIC Montblanc Digital és:

 • un centre de divulgació i formació de les tecnologies TIC i un espai orientat a impulsar la capacitat creativa i innovadora en tecnologia per la creació de coneixement.

Oficina tècnica

S'encarrega del servei d'atenció als ciutadans, entitats de la vila i petit comerç. Pots consultar o sol·licitar informació de manera directa a l’Oficina Tècnica quan vulguis resoldre qüestions com ara:

 • Formació. Som molt conscients de la importància que van adquirint dia rere dia les noves tecnologies de la informació i comunicació, per aquesta raó es decideix anualment apropar les TIC a tots els seus ciutadans.

  A més de l’oferta tradicional de cursos, s'ofereixen tallers, pensats per resoldre certs dubtes que poden tenir els usuaris: instal·lar programes, antivirus, còpies de cd, ...

  Amb el carnet CTIC s'ofereix un descompte del 50% en la matrícula dels cursos que s'organitzin. Pasos a seguir.

      Documentació per descarregar a l'apartat de Sol.licituds CTIC Montblanc Digital

 • Serveis d'assessorament TIC a ciutadans, entitats i petits comerços de Montblanc i pedanies. Amb aquest servei es pretén que qualsevol ciutadà de Montblanc pugi obtenir informació sobre qualsevol dubte TIC que tingui així com un consultori sobre problemes informàtics. Aquest servei, en horari encara per determinar serà necessari disposar del carnet CTIC i caldrà fer una reserva d'hora per dur-lo a terme.

 • Serveis de copisteria. Amb aquest servei, mancat a Montblanc, es vol que qualsevol usuari que estigui registrat pugui gaudir d’un espai on, a més de fer fotocòpies i impressions, disposin de les eines necessàries per enquadernar i preparar els seus treballs. Així, qualsevol estudiant o persona que ho vulgui, podrà elaborar tot un treball en el mateix espai del CTIC.

 • Reserva d'ordinadors i equipament tecnològic es pot fer presencialment al propi CTIC o bé mitjançant la nostra web, a l'apartat de reserva d'ordinadors escollint la seu i l'horari pel qual es vol fer la reserva. Serà necessari disposar del carnet CTIC per fer una reserva d'hora per dur-lo a terme.

 • Suggeriments a través del correu electrònic montblancdigital@montblanc.cat.

A banda d'aquests serveis propis de formació i assessorament, el CTIC té previst oferir altres serveis orientats al ciutadà i a les entitats de la vila:

 • Serveis TIC avançats

 • Serveis de connexió a Internet

Accions del document