Sol.licitud de l'idcat

Què és l'idCAT i per a què serveix? L'idCAT és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones a Internet.

Permet operar amb diferents administracions i, a més, assegura la integritat de les dades que envieu, així com la seva confidencialitat, ja que està emès per l'Agència Catalana de Certificació - CATCert.

També permet fer altres operacions, com ara signar correus, documents electrònics i formularis web. Sense la signatura electrònica els tràmits telemàtics no tenen validesa, ja que la xarxa electrònica no ofereix el nivell de seguretat necessari per garantir les vostres dades.

Hi ha dues maneres d'obtenir l'idCAT:

Opció A:

1. A través del web de l'Agència Catalana de Certificació es pot accedir a la pàgina de sol·licitud www.idcat.cat, des del punt 1-Sol·licitud. En aquesta pàgina trobareu un formulari que us permetrà introduir les dades necessàries per obtenir la identitat digital: nom, cognoms, document acreditatiu d'identitat, adreça electrònica, etc. Un cop introduïdes les dades s'emmagatzema la petició per tal que pugui ser validada.

2. En finalitzar el pas 1, i tenint en compte el codi postal del peticionari, l'aplicació l'informarà de les diferents oficines on es podrà identificar personalment amb el document acreditatiu d'identitat.

3. El ciutadà o ciutadana haurà d'anar a qualsevol de les entitats de registre que el sistema li hagi mostrat i, una vegada validada la seva identitat, es generarà automàticament el certificat digital en programari.

Enllaç sol.licitud

Opció B:

1. El ciutadà també té una segona forma d'obtenir el seu idCAT: personant-se directament a qualsevol de les Entitats de Registre idCAT de CATCert (que podran ser consultades des del web www.idcat.cat), on els operadors podran fer-li una prevalidació de les seves dades.

2. L'operador introduirà les dades del ciutadà, i aquest darrer haurà d'introduir un codi alfanumèric de 4 dígits que li permetrà autenticar-se a l'hora de fer la instal·lació del certificat. L'operador lliurarà al ciutadà un document de compareixença on hi consta una paraula de pas automàtica per fer la instal·lació dels certificats generats en programari.

3. El ciutadà pot instal·lar-se el seu idCAT, des de l'opció Prevalidació dins l'apartat 3. Instal·lació, des de qualsevol ordinador. El ciutadà s'identificarà amb el seu document acreditatiu (NIF o NIE), la paraula de pas automàtica que s'ha generat automàticament al fer la prevalidació i el codi alfanumèric que ha introduït a l'entitat de registre.

4. Un cop introduïdes aquestes dades, es genera el certificat digital i es realitza la instal·lació.

 Entitats de registre

Usos per al ciutadà

L'idCAT permet operar amb diferents administracions i assegura la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques que envieu per Internet.

Amb l'identificador digital idCAT podeu signar correus i documents electrònics i fer operacions amb ells. Així els tràmits per aquestes vies poden tenir validesa oficial, cosa que sense l'idCAT no seria possible.

Consulta els úsos del certificat

 

Com obtenir l'idCAT 


CTIC Montblanc Digital

C/ Poblet i Teixidó, 10 2ª planta

43400 Montblanc

Tel. 977 92 69 10

Horari


Dimecres de 9 a 14 h

Per a més informació podeu consultar la web de l'idcat

Accions del document