Xarxes i telecomunicacions

PRESENTACIÓMontblanc disposa des de l'any 2006 d'una infraestructura de telecomunicacions important. Aquest any es va posar en marxa la xarxa de comunicacions de banda ampla implementada amb fibra òptica. Aquesta xarxa tenia per finalitat la de interconnectar tots els edificis municipals amb la qual cosa s'optimitzen els recursos interns :

  • transmissió de dades i facilitar la gestió

  • interconnexió de veu IP

En una primera fase es van connectar 4 edificis: l'Ajuntament de Montblanc, la Policia local, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i el Centre de Formació del Consell Comarcal. En el mateix any, es va realitzar la fase 2 del projecte afegint a la xarxa l'edifici del Casal d'Entitats.

 

Degut a l'elevat cost de la inversió, i buscant fórmules de finançament, no s'ha pogut ampliar la xarxa amb nous edificis fins aquest 2010, any que s'han connectat 5 nous edificis: biblioteca municipal, casal d'avis, llar d'infants, oficina de turisme i escola de música. Aquesta actuació ha estat possible gràcies al finançament obtingut pel programa Llei de Barris i pel PUOSC.

 

Amb aquesta nova ampliació, hi haurà estesa per Montblanc gairebé 3 Km de fibra òptica, la qual cosa fa que esdevingui un troncal prou important de cara a futures ampliacions i per tal d'oferir nous serveis fora dels serveis que actualment ofereix a les administracions que en disposen.

 

Un fet que ha canviat i canviarà el tarannà en les actuacions que es duguin a terme a Montblanc en l'àmbit de les telecomunicacions i sobretot en el món de les TIC, és el fet que aquest any 2009, l'ajuntament de Montblanc, ha rebut una subvenció, compartida en un mateix projecte amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, de la convocatòria CIUTATS DIGITALS.

 

També en l'àmbit de les telecomunicacions, l'Ajuntament de Montblanc ha desenvolupat i participat en el darrer tram de l'any 2008 i principis de 2009, el projecte GECODIT “ Metodologia per a la generació de consens social en el desplegament de les infraestructures de telefonia mòbil a Catalunya”. Aquest projecte, de la Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya, i desenvolupat per la Fundació per als Estudis de Prevenció i Seguretat Integral, vinculada a la Universitat de Barcelona, ha estat dut a terme en 6 municipis de Catalunya. Un d'ells ha estat Montblanc, que ha aconseguit, amb aquests projecte, dur a terme un desplegament d'infraestructures de telefonia mòbil consensuades pels tres operadors principals i la ciutadania. Amb aquest projecte, l'Ajuntament de Montblanc ha pres la iniciativa i el lideratge del projecte que ha estat consensuat per les tres parts implicades en el mateix, i que possibilitarà que en decurs de l'any 2009, es desplegui a Montblanc infraestructures de telefonia mòbil d'última generació que donarà cobertura a tot el municipi. Així mateix, i dins del mateix pacte, està previst que al llarg del 2010, es complementi aquest desplegament cap als polígons industrials i les pedanies de Montblanc.

 

Continuant amb l'afany de dotar a la població de Montblanc d'una connexió potent de telecomunicacions i banda ampla, per l'exercici 2010 està prevista, gràcies al finançament obtingut pel programa Llei de Barris i pel PUOSC, d'una xarxa sense fils que ha de cobrir el 100% dels nuclis urbans de Montblanc i de les seves pedanies, a la vegada que permetrà fer arribar aquesta tecnologia als diferents polígons industrials de la vila. L’objectiu es dotar al municipi de una xarxa WIMAX en banda lliure per donar accés a Internet i altres serveis de telecomunicacions a usuaris residencials, professionals, empreses (agrícoles, industrials i turístiques) i administracions igualant les prestacions obtingudes a las disponibles en la resta del territori nacional i a un preu inferior. La tecnologia escollida es molt innovadora, es una xarxa 100% interoperable 802,16-2004 (estandard Wimax fixe) en 5,4 Ghz i al mateix temps molt robusta.

Accions del document