Pla Local d'Habitatge

logo pla local habitatge                   botó respon enquesta PLH

 

El Pla Local d'Habitatge

El Pla Local d'Habitatge és el document tècnic que analitza quina és la situació de l'habitatge al nostre municipi tenint en compte totes les condicions del context per definir propostes concretes i desenvolupar estratègies per assegurar el dret a l'accés a l'habitatge.

Aquest document és analític perquè analitza i diagnostica la problemàtica existent, però també és estratègic perquè permet definir les actuacions futures.

La redacció del Pla Local d'Habitatge es duu a terme en col·laboració amb el Gabinet Ceres, empresa especialista en investigació sociològica i de mercats.

 

Fases de redacció

La redacció del Pla Local d'Habitatge contempla diverses fases:

    1. Anàlisi i diagnosi. En aquesta fase es pretén determinar quina és la situació actual amb relació a l'habitatge a Montblanc i establir quins són els punts forts, els punts febles, les amenaces i les oportunitats a tenir en compte per elaborar el Pla Local d'Habitatge. Aquesta fase inclou una consulta telemàtica a la ciutadania.
    2. Pla d'acció. En aquesta etapa es determinaran els objectius, estratègies , programes i actuacions que s'haurien de dur a terme per millorar l'oferta i l'accés a l'habitatge al municipi. Aquesta fase inclou dues sessions presencials de debat i reflexió. La primera, amb personal tècnic municipal i experts en matèria d'habitatge i, la segona, amb entitats i ciutadania.
    3. Presentació PLH. Finalment, el Pla Local d'Habitatge es donarà a conèixer a la ciutadania en una sessió de retorn on també s'informarà sobre com s'han tingut en compte les aportacions fetes mitjançant la participació.  

 

Participació

El Pla Local d'Habitatge ha de comptar amb la participació dels montblanquins i montblanquines. Per això, es durà a terme una àmplia consulta telemàtica, una sessió presencial de debat i reflexió i una altra trobada de retorn per posar en comú la tasca duta a terme.

La consulta telemàtica està disponible fent clic aquí.

Accions del document